جزئیات

  • تاریخ ساخت ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
  • منطقه قزوین
  • مساحت 1490
  • دسته بندی نمونه کارهای نما