جزئیات

  • تاریخ ساخت ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
  • منطقه مازندران
  • مساحت 2800
  • دسته بندی نمونه کارهای نما