جزئیات

  • تاریخ ساخت ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
  • منطقه تبریز
  • مساحت 3430
  • دسته بندی نمونه کارهای نما