لیست قیمت روز پانل کامپوزیت

در جدول ذیل لیست قیمت روز انواع پانل کامپوزیت نما به همراه مشخصات فنی قابل روئیت است :

 

نام برندضخامت ورق (mm)کشور تولید کنندهواحدقیمت (تومان)
آلکو استون0.3ایرانمترمربعتماس بگیرید
آلومکس0.3ایرانمترمربعتماس بگیرید
پریمیوم باند0.3ایرانمترمربعتماس بگیرید
آلوباند USA0.3ایرانمترمربعتماس بگیرید
آلوباند مثلثی0.3چینمترمربعتماس بگیرید
آلکونام0.3ایرانمترمربعتماس بگیرید
آلوباند مثلثی تبریز0.3ایرانمترمربعتماس بگیرید
نانو باند0.3چینمترمربعتماس بگیرید
نانو باند0.4چینمترمربعتماس بگیرید
آلومکس0.5ایرانمترمربعتماس بگیرید
آلوباند مثلثی0.4چینمترمربعتماس بگیرید
نانو باند0.5چینمترمربعتماس بگیرید
پریمیوم باند0.5ایرانمترمربعتماس بگیرید
آلوباند USA0.5ایرانمترمربعتماس بگیرید
هیوندای 0.5کره جنوبیمترمربعتماس بگیرید
آلکوبست0.5چینمترمربعتماس بگیرید
آلوتایل0.5چین ( درجه 1 )مترمربعتماس بگیرید
آلکوباند0.3آمریکامترمربعتماس بگیرید
آلکوباند0.5آمریکامترمربعتماس بگیرید
آلکلد0.5ژاپنمترمربعتماس بگیرید
آلکوباند0.5آلمانمترمربعتماس بگیرید