جزئیات

  • تاریخ ساخت ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
  • منطقه مشهد
  • مساحت 6700
  • دسته بندی نمونه کارهای نما